مدیرعامل

 

دوره‌های آموزشی

1-1.دوره آموزش تخصصی مدیریت اسناد (Records Management) در آرشیو ملی مالزی(دو ماه)
1-2.دوره مهارت مفاهیم پایه و فناوری اطلاعات
1-3.گارگاه آموزشی تخصصی نسخه شناسی نسخه های خطی فارسي در اروپا(هلند)
1-4.آشنایی با خط سیاق
1-5.دوره مهارت واژه پرداز¬ها
1-6.دوره آشنایی با مباحث مرتبط با تحول در نظام اداری
1-7.دوره وظایف و نقش¬های سرپرستی
1-8.دوره آموزش عمومی رایانه
1-9.دوره آموزشی استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها
1-10.دوره آموزشی سنجش بهره وری
1-11.دوره آموزشی عوامل موثر بر افزایش بهره وری در سازمان ها
1-12.دوره آموزشی آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف در دستگاه های اجرایی