اعضای هیات مدیره

سید محمد حسن شاهنگیان  

 از شیکاگو MBA تحصیلات: فوق لیسانس

دکترای: نیمه تمام رها شده 

سوابق کاری: از سال 58 تا 60 مدیر واحد موسیقی و عضو شورای شعر و موسیقی صدا و سیما
همزمان عضو هیات مدیره و مدیر گروه بین الملل بنیاد هنری مستضعفین
از سال 60 تا 65 مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان
از سال 65 تا 70 رایزن فرهنگی ایران در شبه قاره هند
از سال 70 تا 73 عضو موظف هیات مدیره شرکت خاور و همزمان نايب رئیس هیات مدیره شرکت سايپا
از سال 73 تا 79 عضو موظف هیات مدیره شرکت سایپا (رئیس یا نایب رئیس)
از سال 79 تا 94 در شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت بشرح ذیل :
از 79 تا 82 عضو نیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت ( شرکت مادر )
از سال 82 تا 92 مدیر گروه شرکتهای شیمیایی زیر مموعه شرکت سرمایه گذاری و رئیس هیات مدیره 6 شرکت آن به شرح ؛
جوی گستر ، بهپاد صنعت ، شیمیایی نفت گستر ، بسپار ایساتیس ، بسپار افرند و پارس پلن کیش
از سال 92 تا 94 رئیس هیات مدیره شرکت شیمیایی نفت گستر
از تیرماه 95 عضو و نایب رئیس هیات مدیره بنیاد رودکی و مشاور معاونت هنری وزارت ارشاد اسلامی