تالار وحدت


مینا اکبری جاوید

مدیر امور اجرایی تالار وحدت

شماره تماس: 66757505

آدرس ایمیل: makbarijavid@gmail.com

 

 

 

 

شراره جلالی فراهانی
مدیر امور فنی تالار وحدت
شماره تماس: ۶۶۷۱۹۶۰۳
آدرس ایمیل: sharareh.jalalifarahani@yahoo.com