تالار وحدت


مدیرتالار وحدت

ایمیل:

 

 

 

 

 

 

 

 

شیرین احد نژاد
 مدیر اجرایی تالار وحدت
شماره تماس:66757505

آدرس ایمیل:shi_a_m@yahoo.com

 

 

 

شراره جلالی فراهانی
مدیر امور فنی تالار وحدت
شماره تماس: ۶۶۷۱۹۶۰۳
آدرس ایمیل: sharareh.jalalifarahani@yahoo.com