اعضای هیات مدیره

محمود عزیزی 

مدرک تحصیلی :دکتری تئاتر از فرانسه
بازیگر ، نویسنده ، کارگردان و مدرس تئاتر ، تلویزیون و سینما
وی هم اکنون عضو هیثت علمی و استاد تمام دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است


فیلم شناسی:

:سینما


قلاده‌های طلا :۱۳۹۰
محکومین بهشت: ۱۳۸۴
به من نگاه کن :۱۳۸۱
بازیگر :۱۳۷۸
چشمهایش :۱۳۷۸
دوستان :۱۳۷۸
متولد ماه مهر :۱۳۷۸
دختری با کفش‌های کتانی :۱۳۷۷
لیلی با من است :۱۳۷۴
جنگ نفت کش‌ها:۱۳۷۲
همه یک ملت: ۱۳۶۹

تلویزیون
معراجی ها (۱۳۹۳)
ستایش (۱۳۹۳))
نوشدارو (۱۳۹۲) )
همه بچه‌های ما (۱۳۹۲))
راز پنهان (۱۳۹۱))

سی‌امین روز (۱۳۹۰)
ستایش (۱۳۸۹)
پس از سال‌ها (۱۳۸۸)
زمانی برای پشیمانی (۱۳۸۷)
گل بارون زده
به دنیا بگویید بایستد
رسم عاشقی (۱۳۸۶)
سفر سبز (۱۳۸۱)
روزهای زندگی (۱۳۷۸-۱۳۷۷)
گم‌شده (۱۳۷۷)
نیمهٔ پنهان ماه (۱۳۷۳)

نمایش
کارگردانی:
”مدیرکل”؛ تهران، لاله‌زار؛ 1361
“هردنبیل” (موذوالدوله فکری)؛ تهران، لاله‌زار؛ 1361
“پرنده سبز” (بروجردی)؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1361
“عروسی فیگارو”‌؛ تهران، لاله‌زار؛ 1362
“تبعیدی” (بروجردی)؛ تهران،‌تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1366
“اقلیما” (بروجردی)؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1367
“یونس” (سورسکو)؛ افتتاحیه خانه تئاتر؛ 1367
“پنبه‌دوز شهر”؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1379
“سعدی هملت می‌شود”؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1379

نویسنده و کارگردان:

“مسلم ابن عقیل؛ تهران، تالار وحدت؛ 1368
“تولد”؛ تهران، تالار وحدت؛ 1368
“سرشت سوزناک زندگی”؛ تهران، تالار وحدت؛ 1368
” همسرایی مختار”؛ تهران، تالار وحدت؛ 1368
“حر، تهران”؛ تالار وحدت؛
“سلمانی فارسی”؛ تهران، تالار اندیشه حوزه هنری؛
“تئاتر بی حیوان”؛، تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛
“بیژن و منیژه”؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ ‌ مسئول هنری:
“بلورک”؛ تهران، تئاتر نصر ترجمه:
“شکوه و مرگ موزوآلین موریتا” (بابلو نرودا)؛ جهاددانشگاهی؛ 1367
“یونس” (سورسکو)؛ افتتاحیه خانه تئاتر؛ 1367
“پرنده سبز”؛ مجله نمایش؛ 1378
“همسرایی مختار و حر”؛ ارشاد؛ 1385
هفت درس لویس زوله؛ ارشاد
سرشت سوزناک زندگی؛ جهان دانشگاهی

تله تئاتر
کارگردانی: این هایمر؛ 1378

سریال‌کارگردانی و بازی:
شبکه، فیلم سینمایی؛1379