ورک شاپ نقاشی به مناسبت روز جانباز در تالار وحدت ۱۶ اسفند ۱۴۰۰