گزارش تصویری برج نگاره بزرگداشت حکیم نظامی

برج نگاره بزرگداشت حکیم نظامی، در آستانه روز ۲۱ اسفند “روز بزرگداشت حکیم نظامی و در هفته نکوداشت این شاعر” بر برج آزادی نقش بست.

برچسب‌ها