پیام معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره تئاتر فجر: تئاتر ترسیم و تجسم خرمندی است

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه برگزاری سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در پیامی به اهالی تئاتر، این هنر را عرصه‌ای برای ترسیم و تجسم خرمندی دانست.

به گزارش روابط عمومی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر، سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در آستانه برگزاری این رویداد نوشت:

«هوالجمیل

«رویدادهای هنر» به روایت روزگار خویش، متعهدند و هنرمندان، مورّخان سلیمی هستند که نفس‌ به نفس، در آیینه‌ی آثارشان، زایای زیبایی‌ها و زشتی‌زُدای عصر خویش‌اند. دقیقه‌ها و دغدغه‌های این معاصرت، میراث بی‌زوالی‌ست که دیروز و امروز را به فردا گزارش می‌کند که انسان به اوراق و اوراد هنر، قرن‌ها، به آگاهی زیسته و به مصادره‌ی فضیلت‌ها کوشیده است.

تئاتر، ترسیم‌ و تجسّم این خردمندی است. کهن‌هنری که به نقش و نطق و نور و نوا، گریزگاه دانایی و صحنه‌ی مسئولیت فردی و اجتماعی‌ست. کوهساری مرتفع که به پژواک راستی و رستگاری در گفتگوست و در هول شدائد و بیم بلایا، بشارت‌گوی امید و نوید بوده است. این جان‌آگاهی و حکمت، سرشت و سرنوشتی سزاوار برای هنرمند رقم می‌زند که نکته به نکته در جهان خویش و دیگران، جویای خوش‌احوالی و تعالی انسان باشد که مقصد و مقصود هنر، نمایش جلال و جمال آدم خلیفه‌الله‌ست. مقصور کردن توان تئاتر در طرح موضوعات محدود، جفای به تئاتر است که ناگفته آشکارست که هنر دردجوی و درمان‌بخش است.

سی و نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی تئاتر فجر در هنگامه‌ای به وقوع می‌پیوندد که انسان رنجور از کرونا، دیگرگونه‌زیستنی را تجربه می‌کند که به دوری، ناگزیر و به چاره‌جویی این بلا حیران است. در چنین احوالی، تئاتر به تداوم حیات می‌اندیشد و به اشتیاق و به دشواری، مرهم مردمانی‌ست که آرزومندانه چشم در چشم هنرمندان داشته‌اند که بوی بهبود ز اوضاع جهان بشنوند.

به سزاواری ستایش‌گر فرهیختگان هنرمندی هستم که در خجسته‌روزگار فجر، به کیمیای هنر، سلامت خویش را به سعادت مخاطبان خویش پیوند زده‌اند و رسم و رسالت هنر را زنده نگاه داشتند و با فروتنی ثناگوی متولیان شریفی هستم که به جد و جهد ‌و با بسیار مراقبت‌ها و با تدارک و نواندیشی‌های اجرایی، امروز را غنیمت دانستند و آزمون خدمت خویش را برومند و آبرومند پشت سر گذاردند. به این جد و جهد از آن رو ایمان دارم که علاوه بر همه‌ی این سخت‌کوشی‌ها و تدارک، به مرور تجربیات دور و نزدیک جهان و شناسایی شایسته‌ترین شیوه‌های اجرایی، قدم از قدم برداشتیم و اکنون سربلندیم که بیش از بضاعت خویش به هموار کردن راه در پیش هنرمندان ارجمند کوشیده‌ایم که به هر مایه امیدواریم مقبول پروردگار هنر و مطلوب این روزگار باشد.»

سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه از فردا ۱۱ بهمن آغاز به کار می‌کند. نشانی سایت جشنواره www.fitf.ir است.

برچسب‌ها