گرامیداشت شانزده هزار کارگر شهید با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهوری | کارگران نمونه تقدیر شدند

برچسب‌ها