گزارش هزینه مالی اعزام منتخب ارکسترهای سمفونیک و ملی ایران به روسیه

در راستای شفاف‌سازی اطلاعات، بنیاد فرهنگی هنری رودکی، گزارش هزینه مالی اعزام منتخب ارکسترهای سمفونیک و ملی ایران به روسیه را منتشر کرد.