هیات امنا

هیات امنای بنیاد فرهنگی هنری رودکی

هیأت امنا تشکیل می شود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیأت امنا)، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر هیأت امنا) و دو نفر از صاحب نظران در امور
فرهنگی هنری که به انتخاب و حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
وظیفه هیات امنای بنیاد مبتنی بر تدوین راهبردها، سیاست و خط مشی، نظارت عالی بر فعالیت های استخدامی، تصویب برنامه و بودجه سالانه، بررسی و تصویب گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه، تعیین عزل اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رئيس هیأت امنا و تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل بازرس قانونی است.

 

اعضای هیات امنا

محمد مهدی اسماعیلی

رییس هیات امنای بنیاد رودکی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

 

سید مسعود میرکاظمی

عضو هیات امنای بنیاد رودکی

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

 

 

 

دکتر محمود شالویی

دبیر هیات امنای بنیاد رودکی

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

سید غلامرضا اسلامی

عضو منتخب هیات امنای بنیاد رودکی
 

 

فاضل نظری

عضو منتخب هیات امنای بنیاد رودکی