امیر عباس ستایشگر مشاور ارشد و معاون آفرینش های فرهنگی هنری بنیاد رودکی شد

طی حکمی از سوی محمد اله یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی، سیدامیرعباس ستایشگر مشاور ارشد و معاون آفرینش های فرهنگی هنری این بنیاد شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد رودکی، محمد اله یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی طی حکمی سیدامیرعباس ستایشگر را به عنوان مشاور ارشد و معاون آفرینش های فرهنگی هنری این بنیاد منصوب کرد.

سید امیرعباس ستایشگر متولد۱۳۵۸، دانش آموخته دوره کارشناسی موسیقی از دانشگاه سوره، دارای مدرک کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و همچنین دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی می باشد.
ستایشگر، مدیرعاملی انجمن موسیقی ایران، چندین دوره دبیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر، بخش نسلی دیگر، دبیری بخش پژوهش، عضویت در هیات انتخاب و داوری بخش موسیقی و رسانه را در ادوار مختلف این جشنواره برعهده داشته است.
همچنین وی عضویت در هیات مدیره مجمع صنفی ناشران موسیقی، انجمن موسیقی استان تهران و کانون پژوهشگران خانه موسیقی، دبیر هنری همایش”حافظ و موسیقی”و”عطار و موسیقی” را در کارنامه فعالیتهای خود دارد.

مدیرعامل بنیاد رودکی همچنین از خدمات حسن سهرابی معاون پیشین آفرینش های فرهنگی هنری قدردانی کرد.

برچسب‌ها